Artystyczne Spotkania Seniorów " Czar Jesieni"

Spotkania organizowane od 2008 r.

Celem Spotkań jest:

  • stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji twórczości artystycznej

  • pielęgnowanie tradycji działalności zespołów artystycznych przy klubach seniora, ośrodkach artystycznych, domach kultury itp

  • upowszechnianie ciekawych wzorów spędzania wolnego czasu przez seniorów.

W Spotkaniach udział biorą zespoły wokalne, śpiewacze, instrumentalno - wokalne, kapele ludowe, kabarety, zespoły taneczne oraz soliści, duety i gawędziarze

Spotkaniom towarzyszy konkurs literacki na wiersz „PIÓREM SENIORA”

Ideą Spotkań jest pokazanie nowego wizerunku Seniora - aktywnego twórczo w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby ta impreza dawała szansę osobom starszym na publiczne zaprezentowanie swoich umiejętności. Aby mogli usłyszeć brawa i słowa uznania. Popularyzując amatorską twórczość artystyczną seniorów pragniemy przełamywać stereotypy na temat starości i barier wiekowych, a osoby w okresie złotej jesieni życia zmotywować do dalszego rozwijania swoich talentów i artystycznych zainteresowań.

Artystyczne Spotkania Seniorów  Czar Jesieni 2016
Artystyczne Spotkania Seniorów Czar Jesieni 2017
Artystyczne Spotkania Seniorów  Czar Jesieni 2018
Artystyczne Spotkania Seniorów  Czar Jesieni 2019