Festiwal Piosenki „Bezpieczne Ekodzieciaki”

 

Festiwal organizowany od 2014r.

 

Celem festiwalu jest:

 

  • rozbudzanie świadomości dotyczącej profilaktyki uzależnień polegających na uświadomieniu dzieciom zła płynącego z uzależnień dorosłych

  • propagowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień , ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania przez dorosłych alkoholu i papierosów

  • wzrost poziomu edukacji ekologicznej , w tym prozdrowotnej i przyrodniczej wśród najmłodszych

  • zwiększenie wiadomości i umiejętności dzieci w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych w ruchu drogowym , zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt

  • integracja i aktywizacja kulturalna najmłodszych

 

Festiwal skierowany jest do dzieci z placówek przedszkolnych i klas „0” szkół podstawowych

 

Każdą placówkę oświatową biorącą udział w Festiwalu reprezentuje zespół liczący do 8 osób pod okiem opiekuna

 

 2017

www.glowno.pl/2988,festiwal-piosenki-bezpieczne-ekodzieciaki-pod-patronatem-burmistrz-glowna-grand-prix-pojechalo-do-lodzi.html

 2018

https://www.glowno.pl/3462,mok-glowno-bezpieczne-ekodzieciaki.html

2019

www.glowno.pl/4065,grand-prix-i-tytul-bezpieczne-ekodozieciaki-dla-srodmiejskich-slowikow-z-lodzi.html