Ogólnopolski Przegląd Dziecięco-Młodzieżowych

               Zespołów Tanecznych "Taneczne Wiktorie"

Przegląd organizowany od 2002r. Od 2016 r trwa 2 dni: dzień pierwszy – taniec współczesny, dzień drugi taniec nowoczesny.

Celem Przeglądu jest:

  • popularyzacja zespołowych form tanecznych - wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi

  • konfrontacja dokonań dziecięco-młodzieżowych zespołów

  • tanecznych oraz tancerzy solistów w różnych stylach tanecznych tańca nowoczesnego i współczesnego

  • integracja środowiska tanecznego z terenu Polski

  • rozwijanie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku

W Przeglądzie biorą udział zespoły taneczne podzielone na kategorie taneczne :

  • taniec współczesny - jazz, modern, disco dance, disco show, inscenizacja, etiuda taneczna

  • taniec nowoczesny - hip hop, bboying, house, break dance

  • kategorie wiekowe: - do 8 lat ,9-12 lat ,13-16 lat i powyżej 16 lat

Solistów tańca współczesnego obowiązuje wyłącznie podział na kategorie wiekowe, natomiast solistów tańca nowoczesnego podział na kategorie wiekowe i taneczne tak jak w przypadku zespołów.

Przegląd nie dotyczy formacji tańca towarzyskiego oraz zespołów ludowych !.

www.glowno.pl/2113,taneczne-wiktorie-2015-za-nami.html

www.glowno.pl/2716,dwudniowe-swieto-tanca-w-glownie-czyli-taneczne-wiktorie-2016.html

www.glowno.pl/3295,taneczne-wiktorie-2017.html?tresc=7835

https://www.glowno.pl/3787,xvii-taneczne-wiktorie-glowno-2018-juz-za-nami.html?tresc=9107