Wiosenna Gala Taneczna

Gala organizowana od 2010 r.

Celem Gali jest:

  • prezentacja osiągnięć dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

  • mistrzowskie pokazy zaawansowanych zespołów tanecznych

  • konfrontacja dorobku najmłodszych tancerzy.

W Gali udział biorą dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne oraz soliści z Głowna i Strykowa.

Prezentacje konkursowe odbywają się w kategoriach wiekowych.

Wiosenna Gala Taneczna 2017

Wiosenna Gala Taneczna 2018

Wiosenna Gala Taneczna 2019