ANIOŁKOWE GRANIE W GŁOWNIE

Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie wśród społeczeństwa idei rodzicielstwa zastępczego. Projekt ma wymiar edukacyjny i ma na celu uwrażliwienie na losy dzieci przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka, Pogotowiach Rodzinnych, Rodzinach Zastępczych itp. Akcja „Aniołkowe Granie” to miejsce dla Dobrych Aniołów, którym nie jest obojętny los dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

Wzorem podobnych akcji prowadzonych na terenie całej Polski, w Głownie przeprowadzona zostanie zbiórka darów, upominków na rzecz dzieci z domów dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych z województwa łódzkiego i powiatu zgierskiego. Potrwa ona do 22 grudnia 2017r. i można nadal do niej się przyłączyć. Zbiórka darów prowadzona będzie w ramach lokalnego sztabu. Już tworzą go wszystkie miejskie przedszkola 1, 2 i 3 oraz szkoły podstawowe 1, 2 i 3, Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo”, MOPS w Głownie, MOK Głowno, a także Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim. Oficjalna inauguracja Akcji Aniołkowe Granie w Głownie odbędzie się w trakcie Mikołajkowego Rodzinnego Pikniku pod Patronatem Burmistrza Głowna Pana Grzegorza Janeczka, w dniu 10.12.2017 r. od godz. 15.30 – na Placu Wolności w Głownie.

W inauguracji akcji w Głownie wezmą udział inicjatorzy i koordynatorzy Akcji Ogólnopolskiej Aniołkowe Granie: Pani Katarzyny Głowik - Jamróz - Dyrektor Przedszkola 56 Niezapominajka we Wrocławiu oraz Pan Sylwester Pajęcki - dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Akcja Aniołkowe Granie w Polsce odbywa się od 14 lat.

Członkowie Sztabu Lokalnego w Głownie wspólnie z przedszkolakami i z uczniami szkół biorących udział w projekcie, zaśpiewają piosenkę promującą Ogólnopolską Akcję "Aniołkowe Granie".

Podsumowanie głowieńskiej akcji odbędzie się 12 stycznia 2018 r. w MOK Głowno i będzie miało formę Finałowego Koncertu z udziałem reprezentantów placówek, które się w nią włączyły.


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43