MOK w wojewódzkim projekcie LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ

MOK w wojewódzkim projekcie LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ

W dniu 25 stycznia 2018r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja projektu ekologiczno-artystycznego 

dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po wiedzę" – edycja wiosna 2018. 

Miasto Głowno reprezentowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury w parze ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Głownie. 

Projekt trwać będzie przez okres 12.02.2018-14.05.2018.  

Projekt patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień 

Organizatorem projektu jest Łódzki Dom Kultury partnerami zaś Politechnika Łódzka oraz Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt obejmuje program edukacyjny w formie warsztatów oraz udział w konkursach. 

Łódzki Dom Kultury zapewnia: koordynację i opiekę merytoryczną nad całością projektu, materiały i sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia zajęć, sfinansowanie transportu grup i honorariów instruktorów prowadzących warsztaty, 

działania informacyjno-promocyjne. Zarówno dla MOK Głowno jak i SP 3 Głowno wszystkie działania są bezpłatne, 

a ukierunkowane na stworzenie EKOLOGICZNEGO SPEKTAKLU TEATRALNEGO „ZIELONA REWOLUCJA” 

na podstawie własnego scenariusza. 

Aby było to możliwe uczestnikom projektu dostarczona będzie wiedza i umiejętności uwzględniające ekologiczny charakter 

pracy artystycznej. I tak, adresaci zadania będą uczestniczyć w 5 typach warsztatów, w trakcie których wykorzystane będą 

materiały z recyklingu i upcyklingu do wykonania kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia teatralnego 

„ZIELONA REWOLUCJA”. Finałem projektu będzie prezentacja interaktywnego spektaklu „ZIELONA REWOLUCJA” 

w wykonaniu uczestników projektu i z udziałem publiczności. 

 


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43